Uitgelicht: ATP-keur voor Isonort

ISONORT beschikt over een aantal certificaten. Dit onderstreept de hoogwaardige kwaliteit van de koelopbouw. Het ATP-keur is een van de certificeringen die Isonort kent. 


Het ATP-keur een internationale keuring die eisen stelt aan het vervoer van consumeerbaar voedsel. Bij de keuring wordt gekeken naar de isolatiewaarde en de koelgroep van een koelwagen.De isolatiewaarde is van essentieel belang wanneer een koelgroep uitvalt en er bederfelijk voedsel wordt vervoerd. De koelgroep bepaalt het koelvermogen. Omdat Europese landen verschillende eisen stellen aan het koelvermogen, bekijkt de ATP-keuring of de koelgroep aan de betreffende Europese eisen voldoet.

Lees meer over de certificaten van Isonort
 

Vind hier de ISONORT dealer bij u in de buurt

Erkende dealers